Het logo van Stichting Vitaal Segbroek.
Groepsfoto

Contact

Aanmeldformulier

Wilt u met ons meewandelen? Geef in dit formulier aan welke groep bij u past, en dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wandelgroep(en)

Privacyverklaring

Privacyverklaring persoonsgegevens aanmeldformulier

Stichting Vitaal Segbroek hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Stichting Vitaal Segbroek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking van persoonsgegevens van wandelaars

Persoonsgegevens van wandelaars worden door Stichting Vitaal Segbroek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt Stichting Vitaal Segbroek de volgende persoonsgegevens van u:

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen heb. Als Stichting Vitaal Segbroek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kunt u een mail sturen info@vitaalsegbroek.nl.